TORELLÓ SPECIAL EDITION AL PROGRAMA GLOPS DE TV3

Aquest passat dissabte es va emetre el primer capítul de GLOPS a TV3 on els vins catalans són protagonistes, un programa dirigit i presentat pels populars Xuriguera i Faixedas.

En aquesta primera entrega que porta per títul “Bevem pels ulls” es centra en les etiquetes del vi. Ens ha fet molta il.lusió i agraïm que un dels vins destacats hagi estat el nostre Cava Torelló Special Edition Brut Reserva que es mostra a l’espai Colón de Barcelona.

 

CAVES TORELLO A 8TV/ CAVAS TORELLÓ EN 8TV

Aquests dies s’ha emès a 8TV el programa “Menjar bé a casa nostra” dedicat a la població de Sant Sadurní d’Anoia i al seu segell d’identitat: el Cava. Es tracta d’un recorregut pel municipi en el qual es visita l’espai museístic del Centre d’Interpretació del Cava, també la coneguda Vinoteca de Cal Feru i on se’ns proposa una recepta amb Cava del restaurant Cal Ticus. El programa també va visitar Caves Torelló, les vinyes i el celler, explicant la nostra especialitat en els caves de llarga criança.

—————————————————————————————————————-

Estos días se ha emitido en 8TV el programa “Menjar bé a casa nostra” dedicado a la población de Sant Sadurní d’Anoia y a su sello de identidad: el Cava. Se trata de un recorrido por el municipio en el que se visita el espacio museístico del Centre d’Interpretaciódel Cava,también la conocida Vinoteca de Cal Feru y donde se nos propone una receta con Cava del restaurante Cal Ticus. El programa también visitó Cavas Torelló, las viñas y la bodega, explicando nuestra especialidad en los cavas de larga crianza.

LA VEREMA DEL CAVA / LA VENDIMIA DEL CAVA

Ahir diumenge va tenir lloc a la nostra finca Ca Martí l’anomenada Verema del Cava, una activitat enoturística ideada des de la patronal Institut del Cava i en la que diferents cellers entre ells Caves Torelló en forma part.

L’objectiu, ensenyar als visitants la nostra finca i el nostre celler.
Parlar de varietats de raïm, d’agricultura ecològica, de biodiversitat, de verema manual. També de l’elaboració del vi que donarà lloc al Cava, del premsat, de les llargues criances dels caves Torelló. En definitiva donar a conèixer la nostra manera de treballar.

Repetirem l’any vinent.

——————————————————————————————————————–

Ayer domingo tuvo lugar en nuestra finca Can Martí la denominada Vendimia del Cava, una actividad enoturística ideada por la patronal Institut del Cava para distintas bodegas y a la que Cavas Torelló se adhirió.

El objetivo, enseñar a los visitantes nuestra finca, paseando por ella, y nuestra bodega.Hablar de variedades de uva, de agricultura ecológica, de biodiversidad, de vendimia manual. También de la elaboración del vino que dará lugar al Cava, del prensado, de las largas crianzas de los cavas Torelló. En definitiva dar a conocer nuestra manera de trabajar.

Repetiremos el año que viene.

 

TORELLÓ: THE 2016 HARVEST, THE FIRST 100% ORGANIC FARMING

Three years have passed since, in 2013, we started the process converting the vines and olive trees on our Can Martí estate to organic farming, although we have been using environmentally-friendly practices for over two decades. So the 2016 harvest which is taking place as we write, is the first that is 100% organic certified by the CCPAE (Catalan Council of Ecological Agricultural Production), the public body charged with supervising the fulfilment of the European legislation (Regulation 2092/91).

The organic farming  rules forbid the use of synthetic chemical products and fertilisers and provide for their substitution by others of a natural origin. On the Can Martí estate copper, sulphur and techniques of sexual disruption, as well as manure from organic livestock farms, are used. What is more, organic farming aims to increase the biodiversity in and around the vineyards. Inside, through the use of the technique of vegetation covering between the lines of vines, which improves the soil, supplies nutrients and increases the natural enemies that control pests. The bushy periphery zones around the plots also allow the proliferation of insects, spiders, birds and reptiles, natural pest controllers.

The Can Martí estate (Gelida, Alt Penedès) has belonged to the Torelló family since 1395 and covers an area of 135 hectares, 80 of which are planted with 11 different varieties of grape and 439 centenary olive trees.

LA VENDIMIA 2016, LA PRIMERA 100% CERTIFICADA ECOLÓGICA

Han pasado tres años desde que iniciamos en 2013 el proceso de conversión de las viñas y olivos de nuestra finca Can Martí a la viticultura ecológica, si bien ya hace más de dos décadas que llevamos a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente. De esta manera la vendimia 2016, que tiene lugar estos días, es la primera 100% certificada ecológica por el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), el órgano público encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa europea ( Reglamento 2092/91).

Las normas de la producción ecológica prohiben el uso de productos y fertilizantes de origen químico de síntesis y preveen su sustitución por otros de origen natural. En la finca Can Martí se utiliza cobre, azufre y técnicas de confusión sexual, y estiércol procedente de ganaderías ecológicas. Además la viticultura ecológica persigue el incremento de la biodiversidad dentro y alrededor de la viña. En el interior mediante el empleo de la técnica de cubiertas vegetales entre las hileras de cepas que mejora el suelo, aporta nutrientes y aumenta los enemigos naturales que controlan las plagas. Las zonas arbustivas periféricas de las parcelas también permiten la proliferación de insectos, arácnidos, pájaros y réptiles, enemigos naturales de las plagas.

La finca Can Martí (Gelida, Alt Penedès) pertenece a la familia Torelló desde 1395 y tiene una extensión  de 135 hectáreas, 80 de ellas plantadas con 11 variedades distintas de uva y 439 olivos centenarios.

——————————————————————————————————————–

TORELLÓ: LA VEREMA 2016, LA PRIMERA 100% CERTIFICADA ECOLÒGICA.

Han passat tres anys des que el 2013 vam iniciar el procés de conversió de la vinyes i oliveres de la nostra finca de Can Martí a la viticultura ecològica. D’aquesta manera la verema 2016, que estem fent aquests dies, és la primera 100% certificada ecològica pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) l’organisme públic encarregat de vetllar el compliment de la normativa europea (Reglament 2092/91).

Les normes de la producció ecològica prohibeixen l’ús de productes i fertilitzants d’origen químic de síntesi i preveuen la seva substitució per altres d’origen natural. A la finca Can Martí s’utilitza coure, sofre, tècniques de confusió sexual i adobs procedents de la ramaderia ecològica. A més la viticultura ecològica busca l’increment de la biodiversitat dins i al voltant de la vinya. Dins, mitjançant la tècnica de cobertes vegetals entre les files de ceps que millora el sòl, aporta nutrients i augmenta els enemics naturals que controlen les plagues. Les zones d’arbusts perifèrics de les parcel·les també permeten la proliferació d’insectes, aràcnids, ocells i rèptils, enemics naturals de les plagues.

La finca Can Martí (Gelida, Alt Penedès) pertany a la família Torelló des de 1395 i té una extensió de 135 hectàrees , 80 d’elles plantades amb 11 varietats diferents de raïm i 439 oliveres centenàries.